Byggetjenester
Vi tar på oss det meste innen nybygg, tilbygg, rehabilitering og innredning.
Byggetjenester
Vi tar på oss det meste innen nybygg, tilbygg, rehabilitering og innredning.
Byggetjenester
Vi tar på oss det meste innen nybygg, tilbygg, rehabilitering og innredning.
Previous slide
Next slide
Tjenester vi tilbyr

Mange år har gått siden de eldste av oss svingte hammeren for første gang. Erfaringer kan i blant være dyrekjøpte, mens andre erfaringer blir servert på gullfat. Slik er enhver voksen håndverkers tilbakeblikk når han/hun ser på årtier med bygging og rehabilitering av vakre hus, hytter, baderom, tilbygg, kjøkken, utearealer etc. etc. etc.  for fornøyde kunder. Men disse erfaringene er nettopp årsaken til at DU bør velge samarbeidspartnere med lang fartstid – og med tverrfaglig dyp faglig forståelse.

Rehabilitering - bærekraftige bygg

Spesialkompetanse

Håndverkerne i Lysaker ByggProsjekt AS har lang erfaring med å utføre oppdrag til private eiere av enten verneverdige bygg eller bygg hvor man ønsker å beholde husets historie og identitet.

Mange hus ble «ødelagt» på 60 og 70 – tallet da man ofte fjernet det karakteristiske til fordel for husmorvinduer og enklere stil. Vakre detaljer ble enten revet eller finnes i dag gjemt bak nyere tids modernisering – DETTE ER VI SPESIALISTER TIL Å BRINGE TILBAKE TIL OPPRINNELIG. Under slikt arbeide er det viktig å vite hvor man har tilgang til gamle maler for profiler til listverk, innramminger, rekkverk og panel- samt ha inngående kunnskap om hva om tilhører de ulike tidsaldre og stilarter.

Lysaker ByggProsjekt AS forstår verdien og skjønnheten i velbevart arkitektur. Noen av våre ansatte har røtter i bedrifter for tradisjonsbygg helt tilbake til sent på 1800-tallet, og ved å kombinere tradisjonelle byggemetoder med moderne teknologi får vi frem byggenes sjel.

Våre spesialister er dedikert til vitenskapen om slik restaurering hvor vi gjenoppliver bygg til deres tidligere herlighet.- samtidig som dagens krav til komfort og isolasjonskrav etableres.

Rehabilitering og restaurering

Håndverkerne i Lysaker ByggProsjekt AS innehar opptil 30 års erfaring med restaurering av hus og eiendom og gjerne da i kombinasjon med fornying og modernisering. I mange tilfeller kan det også være god estetikk og blande ny og gammel stil- men det er om å gjøre å holde tungen rett i munnen under slik planlegging. Vi setter oss gjerne ned med dere som kunder og arkitekt for å se hva mulighetene er- også med tanke på kostnader slik at prosjektene blir mulig å gjennomføre for dere.

Advarsel ! Et av de vanligste problemene som oppstår når ufaglærte utfører arbeidet er at man ikke har kunnskap om kapilærvandring og dannelse av kondens/fukt. Svært mange nyrehabiliterte hus ender opp etter få år med store sopp og råteskader når man ikke benytter de rette håndverkerne.

Det finnes en rekke stilarter å velge mellom når det kommer til innredning. Ønsker man minimalistisk stil ? Maksimalistisk ? Retro ? Skandinavisk ? Kitch ? Shabby Chick ?. Det finnes om lag 40 klassifiserte stilarter som er i bruk i Norge, vi veileder og kommer med tips. Kanskje en blanding av stilarter kan være det beste akkurat hos deg, slik at det blir DIN personlige stil ?

Ingen restaureringsprosjekter er like. Vi tilbyr veiledning og utførelse av skreddersydde løsninger som passer til behov og ønsker DU har.

Nybygg - nytt hus eller ny hytte?

Lysaker ByggProsjekt`s håndverkere har gjennom sin yrkeskarriere satt opp nye hus og hytter i MANGE VARIANTER. Det være seg alt fra plassbygde arkitekttegnede bygg til bruk av ferdige moduler. Vi samarbeider også tett med leverandører av ferdige moduler.

Vi har satt opp krevende bygg, og vi har satt opp enklere bygg, men samtlige representerer kvalitet ned til minste detalj.

Lysaker ByggProsjekt AS vet hvor krevende det kan være for en kunde ( byggherre ) å gjennomføre sin drøm. Totalentreprise blir mer og mer vanlig- men nå er det vår tur til å komme med en aldri så liten advarsel ( !!! ); det finnes svært mange useriøse «totaleverandører» på markedet i dag og det skal lite til for å trå feil. Det er sterke barrierer mellom faggrenene eller det er ingen barrierer i det hele tatt. Begge deler er like farlig for kvalitet, effektivitet, økonomi og muligheten for konflikter er sterkt tilstede. Bruk en EKTE tverrfaglig entreprenør som KAN det han/hun snakker om- hvor erfaringen og dybden kommer til syne både i detaljene og i prosessen.

Bygg satt opp av Lysaker ByggProsjekt AS er ikke bare estetiske, men bygd for å vare.

Advarsel ! Et av de vanligste problemene som oppstår når ufaglærte utfører arbeidet er at man ikke har kunnskap om kapilærvandring og dannelse av kondens/fukt. Svært mange nyrehabiliterte hus ender opp etter få år med store sopp og råteskader når man ikke benytter de rette håndverkerne.

Det finnes en rekke stilarter å velge mellom når det kommer til innredning. Ønsker man minimalistisk stil ? Maksimalistisk ? Retro ? Skandinavisk ? Kitch ? Shabby Chick ?. Det finnes om lag 40 klassifiserte stilarter som er i bruk i Norge, vi veileder og kommer med tips. Kanskje en blanding av stilarter kan være det beste akkurat hos deg, slik at det blir DIN personlige stil ?

Ingen restaureringsprosjekter er like. Vi tilbyr veiledning og utførelse av skreddersydde løsninger som passer til behov og ønsker DU har.

Tilbygg

Å bygge tilbygg som forvandler ditt hjem er noe vi i Lysaker ByggProsjekt AS ønsker å være en del av. Tilbygg refererer ofte til å utvide et eksisterende bygg ved å legge til ekstra plass eller rom, men i tillegg vil det i stor grad påvirke hele husets ytre estetikk.

Det finnes en mengde varianter av tilbygg, i noen tilfeller ønsker man at tilbygget skal ha en helt annen stil enn øvrig bygningsmasse- mens andre ganger ønsker man at dette skal være en forlengelse av det eksisterende.

Din visjon er vår oppgave å sette ut i livet.

Interiør og innredning

Som nevnt tidligere så er det mange stilarter å velge i når man skal innrede et rom, eller et helt hjem. Det skal også være praktisk å benytte husets fasiliteter- så estetikk, utnyttelse og praktisk oppbygging av rom og flater går alle hånd i hånd. De kan verken erstatte hverandre eller «leve» alene.

Veldig ofte har kunder, på forhånd, gjort seg opp meninger om hvordan de ønsker dette, men iblant kan gode tips være gull verdt.

Med stor respekt og kjærlighet for fagene våre så jobber Lysaker ByggProsjekt AS hardt for å skape bygg og rom som både vi og kunde kan være stolte av.

Bad, vaskerom og andre våtrom - spesialister

Lysaker ByggProsjekt AS er en våtromsgodkjent bedrift som KUN leverer våtrom etter gjeldende lover og normer. Vi er i tillegg membran-sertifiserte fra Litex AS og Protan AS og sikrer rommene for lekkasje og andre typer fuktskader.

Å bygge for eksempel et bad tar tid, ofte må man regne 3-4 uker på prosjektet for at det skal kunne overleveres iht. våtromsnormen.

Det finnes også et utall av vakre løsninger og interiørtips for bad- vi kommer mer enn gjerne på befaring/konsultasjon for å diskutere løsninger. Dette er selvsagt gratis.

Vaskerom, grovkjøkken etc. skal i tillegg til å fremstå som rent og pent- og være praktisk. Vi kan gi tips om hvordan dette kan gjøres.

Mur, betong, puss, eksteriør og interiør

Forblending, kompakte murvegger, skallmurvegger, bærende murverkskonstruksjoner, tegl, fliser, puss etc. etc. er den eldste byggemetoden menneskene kjenner fra moderne tid. Det er funnet teglkonstruksjoner i graver helt tilbake til 14 århundre før Kristus, mur, flis og tegl ble benyttet i Romeriket og de fleste land har enda den dag i dag mur som hovedmateriale for all bygging.

I Norge bruker vi tradisjonelt mye tre, satt oppå en grunnmur av betong, granitt eller lignende. Men også i Norge finnes mange bygninger av murverk, særlig i større byer.

Det bygges fortsatt mye i mur, store betongkonstruksjoner brukes i større bygg, gjerne i kombinasjon med stål. Vi bruker fortsatt pussede fasader ( mur-look-alike ) selv om konstruksjonen i dag ofte kan være av andre materialer.

En pussbehandling skal ivareta flere funksjoner både av teknisk og estetisk karakter. Den skal gi beskyttelse mot klimatiske og mekaniske påkjenninger, gi arkitektoniske uttrykk i farge, struktur og fasong eller tjene som underlag for andre overflatebehandlinger. En viktig funksjon er at puss skal enten forhindre fuktinntrengning eller fordele dette slik at fukt ikke trenger inn i underliggende konstruksjon. En god og korrekt puss skal kunne stå ubehandlet over lengre tid uten å ta skade.

Det har aldri vært produksjon av flis i Norge, av denne grunn har vi lenge holdt tilbake med bruken- og det var lenge ansett som et luksuriøst materiale som interiør. I dag er situasjonen annerledes og flis er det mest brukte overflate-materialet vi har til for eksempel bad og gulv i andre våtrom, samt vindfang, ganger og også utvendig.

Lysaker ByggProsjekt AS har lange tradisjoner med bruk av murbaserte produkter. Vi kjenner godt til de aller fleste nye teknikker, samt de tradisjonelle.

Vi fliselegger de vakreste bad, vi bygger grunnmurer, vi legger skifer, vi murer peiser, vi støper terrasser, vi bygger basseng og vi støper forstøtningsmurer. I tillegg pusser vi de vakreste fasader og overflater.

Spesialister på utnyttelse av kjellere og loft

Ofte er eneste muligheten for arealutnyttelse å ta i bruk kjeller og/eller loft til boligareal. Tanken bak dette er både fornuftig og gjennomførbar.

En skal vite at spesielt kjellere vil ha en større arealkostnad pr. m2 da det er mange hensyn å ta. Har du allerede nok takhøyde så kan kostnaden bli mindre- men det er klare krav til hvordan disse rommene må bygges for å tilfredstille lovens krav til boligformål.

Må vi grave utvendig og drenere, samt understøpe eksisterende grunnmur spør mange; svaret er:

Ofte så er det nødvendig, eller i hvert fall det beste- men vi har ofte utført alternative metoder hvor anhar unngått nettopp dette. Med veldig bra resultat.

Vi i Lysaker ByggProsjekt AS har et utall utbygginger av kjellere på samvittigheten. Alt fra kjellere hvor vi har vært inne med gravemaskin for å grave ut til kjellere vi har måttet sprenge ut. Dette er tungt og tidkrevende arbeide, men har endt i boligrom som VIRKELIG har blitt flotte og til glede for familien eller leietagere ( om det skal bygges hybel ).

Utnyttelse av loft kan ha utfordringer iht. høyde og hva som kan utnyttes til lovlig boligformål, men også her har vi mange, mange prosjekt på samvittigheten med flotte resultat. Det kreves fagkunnskap for å opprette lufting mot tak, ev. over tak for å sikre bygget mot kondens og senere råteskader.

Lysaker ByggProsjekt AS er spesialister på utnyttelse av kjellere og loft.

Siporex/ytong

Siporex/ytong er på vei tilbake som konstruksjonsmateriale. Ved bruk av 40 cm blokker bygger vi de vakreste hus og med våre pussemetoder tilfredstiller konstruksjonmaterialet alle krav til isolasjon og tetthet.

Vi bygger alltid grunnmur under bakken tradisjonelt med betong, leca, systemblokker, Jackonblokker  el. tilsvarende. Over bakken viser det seg at nye metoder for bruk av siporex gir enestående kvalitet og er kostnadseffektivt. Fasadene kan enten dekorpusses eller man kan kombinere med overflater av treverk.

BYGG ENKELT, TRYGT OG VARIG MED LYSAKER BYGGPROSJEKT AS.

Obs! Nye regler om tilleggsisolering

Etterisolering og skifting av vinduer vil trolig bli pålagt mange boligeiere i nærmeste fremtid. EU`s bygningsenergidirektiv, som treffer Norge gjennom EØS-Avtalen, KREVER AT ALLE BOLIGER SKAL HA MINST ENERGIKLASSE E INNEN 2030 OG D INNEN 2033. Alle nybygg skal være nullutslippsbygg, energiklasse A.

Dette er i grunn ganske sjokkerende nyheter for eierne til om lag 2- 300 000 hus i Norge.

Ta en prat med oss i Lysaker ByggProsjekt AS så ser vi sammen på kostnadseffektive løsninger.

Nybygg

Som snekker og tømrer kan vi hjelpe deg med oppføringen av den nye drømmeboligen din.

Tilbygg

Bygge på huset eller sette opp garasje? Vi hjelper deg med alt fra planlegging til ferdig utført arbeid.

Rehabilitering

Har du en bolig du ønsker å rehabilitere for å utnytte boligens totale potensiale?

Interiør og innredning

Vi har all den kunnskapen og erfaringen som trengs for å bygge din drømmehytte.

Bad, vaskerom og andre våtrom

Vi er en våtromsgodkjent bedrift som KUN leverer våtrom etter gjeldende lover og normer.

Mur, betong, puss, eksteriør og interiør

Vi har lange tradisjoner med bruk av murbaserte produkter. Vi kjenner godt til de aller fleste teknikker.

Utnyttelse av kjellere og loft

Ofte er eneste muligheten for arealutnyttelse å ta i bruk kjeller og/eller loft til boligareal.

Siporex/ytong

Siporex/ytong er på vei tilbake som konstruksjonsmateriale.

Nye regler om tilleggsisolering

Etterisolering og skifting av vinduer vil trolig bli pålagt mange boligeiere i nærmeste fremtid. 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.